مـعـــرفــــی و تـاریخچــه:

تعداد بازدید:۲۱۲

مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیاد با دریافت موافقت اصولی در سال 1398، به ریاست دکتر عبدالحسین میـری، به منظور ارائه و پیشـبرد اهداف تحقیقاتی دایــر گـردید.

عدم وجود زیرساخت های متناسب با اهداف و برنامه های مرکز،از جمله:

-کمبود امکانات و مواد اولیه

-نبود پرسنل  و نیروی انسانی مرتبط

-نبود فضای فیزیکی مناسب

نداشتن استقلال مالی و عدم تخصیص بودجه کافی 

از مهم ترین چالش هایی است که مـرکز با آن  مواجه می­باشد.

و در نقطه مقابل تجربیات ارزشمند اعضاء هیئت علمی در زمینه های تخصصی و پژوهشی مرتبط که می توان به توانایی اعضاء هیئت علمی در زمینه­ های:

داروسازی، سـنتز،تـرکیبات دارویی، گیاهان دارویی، نـانوذرات ، سـم­ شـناسی و فــرموله کردن گیـاهان دارویی، اشـاره کرد؛از نقـاط قـوت این مـرکز می­ باشد.

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۱