اهــداف و بــرنامه ها:

تعداد بازدید:۱۰۳

در سال جاری:

1-تدوین برنامه­ استراتژیک مرکز

2- انجام طرحهای پژوهشی

        3- تعریف پایان نامه های دانشجویی

          4-انتشار نتایج حاصل از طرحهای پژوهشی در ژورنالهای معتبر

         5- طراحی و اجـرای پـژوهشهای کاربردی و توسعه ای

         6-  تــولید دانـش در زمینه اعتیــاد در راستـای ارتقاء سلامت جامعه

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۴۰۱