بــرنامه اسـتراتژیک:

تعداد بازدید:۲۱۲

 

مــرکز تـحقیقات سـم شـناسی و اعـتیاددانشگاه علوم پزشکی زابل 

در نظر دارد تا با فراهم کردن امکانات تخصصی در زمینه های مختلف سم شناسی و اعتیاد، گام هایی نو برداشته و باعث ارتقاء دانش پایه و کاربردی گردد. هدف اصلی این مرکز توسعه تحقیقات در زمینه سم شناسی و اعتیاد و علوم وابسته به منظور استفاده از توانایی های بالقوه و بالفعل برای تولید علم و ایجاد فن آوری می باشد.

دورنما (Vision) :

این مرکز در نظر دارد با فراهم آوردن بستری مناسب، در راستای تربیت نیروی انسانی کارآمد و تولید داروها، لوازم وتجهیزات مورد نیاز در زمینه مطالعات بالینی داروهای مرتبط با حوزه‌ی سم شناسی و اعتیاد، شناسایی سموم و درمان اعتیاد و مسمومیت ها به عنوان یک قطب علمی- پژوهشی در جنوب شرق کشور و نیز یک مرکز جامع تحقیقاتی مرجع در خاور میانه و در سطح بین المللی مطرح گردد.

رسالت (Mission) :

رسالت مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی زابل در زمینه های زیر می باشد:

 • انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی جهت تولید علم در کلیه زمینه های مرتبط با سم شناسی و اعتیاد
 • انجام پژوهش های کاربردی جهت شناسایی سموم
 • تربیت محققین توانمند در زمینه سم شناسی و اعتیاد

ارزشها:

ارزشهای حاکم بر رسالت مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی زابـل مبتنی بر محورهای زیر است:

 • اخلاق حرفه ای
 • اصل مشارکت
 • توسعه پایدار بر پایه دانایی

فهرست استراتژیها:

 • توجه به کیفیت مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیاد
 • جلب مشارکت محققین رشته های مرتبط
 • ارتباط با صنعت
 • ارتباط پژوهشی با سایر کشورها
 • پایش و نظارت

اهداف کلی به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی می شود:

اهداف کوتاه مدت شامل:

 1. استقرار مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیاد
 2. معرفی مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیاد به سایر مجامع علمی
 3. پیگیری حوزه انتشارات مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیاد
 4. پیشنهاد، تأیید و تکمیل چارت سازمانی مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیاد
 5. دریافت ردیف بودجه مستقل مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیاد

اهداف میان مدت مرکز شامل:

 1. راه اندازی رشته های مرتبط در مقطع PHD، فلوشیپ و پست دکترا
 2. تکمیل تجهیزات و فضاهای فیزیکی لازم
 3. ایجاد و توسعه دپارتمانهای لازم و نیروی انسانی متخصص
 4. تحقیق و پژوهش در شاخه های مختلف سم شناسی و پیشگیری و درمان اعتیاد
 5. ایجاد بستری مناسب برای انجام تحقیقات محققان داخل و خارج مرکز در زمینه سم شناسی و اعتیاد
 6. تهیه فرآورده های دارویی با منشأ شیمیایی و گیاهی در زمینه پیشگیری و درمان مسمومیت ها و اعتیاد

اهداف بلند مدت مرکز شامل:

 1. بین المللی سازی مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیاد
 2. حضور متخصصین مرکز در انجمنهای علمی ملی و بین المللی
 3. تعامل با سایر مراکز تحقیقاتی کشور جهت انجام پژوهش های کاربردی بین رشته ای
 4. مرجعیت علمی در زمینه سم شناسی و اعتیاد

نقاط قوت و فرصت ها:

 1. بهره گیری از توان و استعدادهای بالفعل و بالقوه و استفاده از محققین توانمند استان
 2. وجود اعضاء هیأت علمی متخصص و با تجربه در دانشگاه علوم پزشکی زابل
 3. امکان استفاده از طرح های مشترک با شرکت های دارویی
 4. وجود دانشجویان مقطع دکترا مرتبط با انجام طرحهای پژوهشی
 5. وجود بودجه های تحقیقاتی در سایر سازمانها و ادارات در قالب طرحهای مشترک تحقیقاتی

نقاط ضعف و تهدیدها:

 • کمبود تجهیزات پیشرفته
 • عدم تخصیص منابع مالی کافی
 • عدم دسترسی به منابع مورد نیاز
 • تحریم های بین المللی و عدم دسترسی به منابع خارجی و ارتباطات لازم و تجهیزات، امکانات، نرم افزارهای مورد نیاز و ...
آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲