ریاســت مــرکز:

تعداد بازدید:۲۱۴

  

دکتر عبدالحسین میری 

استــاد فارماکو­گنوزی

عضو هیئت علمی گروه فارماکوگنوزی و مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیـاد

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: ۰۵۴۲2۲۵۱۷۹۰، 05432232161

فکس: ۲۲۵۱۷۹۱-۰۵۴۲

پست الکترونیکی: Ah.miri@yahoo.com

رزومـــه

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۴۰۱