معــاون علــمی مــرکز:

تعداد بازدید:۴۱۱

   دکتر مهــسا شهــریاری

استادیار زیست فناوری داروئی

عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی و مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیـاد

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زابل

تلفن تماس: 05432232161 داخلی113

فکس: 32232162-۰۵۴۲

پست  الکترونیکی:

 mahsa.shahriary@gmail.com

رزومـــه

 

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۴۰۱